Salon a kurzy permanentního make-upu

Permanentní make-up ušetří tisíce hodin strávených každé ráno před zrcadlem.  Úprava obočí, očních linek nebo rtů autorskými technikami, které vytvořila Veronika Petrás imitují dokonale přirozený efekt.
Speciálně technika La Brows se tetuje a školí po celém světě.

O NÁS

Jak "La Brows" obletělo svět

LaMajja je studio a školící centrum permanentního make-upu založené Veronikou Petrás.

Veronika je autorka La Brows techniky a celosvětově uznávaná umělkyně a školitelka PMU (permanentního make-upu). 

Již školila v destinacích jako New York, Toronto, Mexiko, Dubai, Londýn, Istanbul a další. Díky tomu má vyškolené PMU profesionály po celém světě a ty nejlepší z nich můžete najít na LaMajja mapě. 

Je organizátorkou semifinále a porotkyní ve světovém mistrovství PMU WULOP.

Odškoleno
0
Studentů
Ze
0
Zemí světa
Poskytnuto
0
Měsíců individuální podpory

KURZY

Staňte se profesionálem v oboru

Zapomeňte na nudné kurzy, kde se učí zastaralé techniky tetování obočí nebo jiných partií obličeje. Kvalita permanentního make-upu roste raketovou rychlostí, a proto i naše kurzy se neustále vylepšují tak, aby od nás studenti dostávali nejnovější informace s nejmodernějšími technikami.

Úroveň každého studenta je jiná, a proto máme několik typů školení jak pro začátečníky, tak pro pokročilé umělce nejen v online formě nebo v LaMajja akademii v ČR, ale i po celém světě.

Proč studovat u nás?

 • Kurzy na světové úrovni - učíme autorské techniky.

 • Naším cílem je studenty opravdu naučit, ne pouze odškolit. Zaměřujeme se především na praxi.

 • Individuální přístup ke studentům a podpora i po dokončení kurzu. O své studenty se opravdu zajímáme.

 • Část výuky probíhá ONLINE z pohodlí domova.

 • Možnost získávat zakázky po celém světě díky umístění na LaMajja mapu provozoven, kam přidáváme nejlepší studenty.

 • Propracované kurzy od A do Z. Součástí kurzů jsou startovací soupravy, více jak 100 stránková skripta, workbooky, naučná videa, jednoduše vše co je třeba pro rychlé odstartování ihned po kurzu.

SLUŽBY

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti permanentního make-upu.

Cílem je dosáhnout co nejpřirozenějšího efektu, který respektuje tvar a proporce obličeje a barevnou odlišnost každého jednotlivce. Permanentní make-up ze salónu LaMajja, ať už jde o tetování obočí, rtů nebo očních linek je speciální svou přirozeností a vzdušností. 

Proč využít naše služby?

 • Dbáme na nadprůměrnou kvalitu služeb. Nasloucháme každému zákazníkovi a vytváříme pro každého individuální design. Chceme, aby i vy jste se u nás cítili výjimeční.

 • Svou práci děláme s vášní a nadšením. Proto se neustále vzděláváme a aplikujeme ty nejnovější techniky.

 • Používáme ty nejkvalitnější nástroje a svou vlastní řadu produktů, navrhovanou zakladatelkou Veronikou Petrás. Garantujeme si tím kvalitu naší práce.

REFERENCE

Spokojenost našich studentů a klientů je pro nás velmi důležitá.

Všeobecné smluvní podmínky

1. Pořadatel účastníkovi poskytne veškeré vybavení potřebné pro absolvování teoretické i praktické části kurzu.

2. Za závazné přihlášení na kurz se považuje odeslání Závazné přihlášky na kurz (dále jen „Přihláška“) pořadateli kurzu přes webový formulář umístěný v sekci detailu kurzu na stránkách www.lamajja.com  a včasné a řádné zaplacení rezervačního poplatku na účet pořadatele uvedený v platebních pokynech nebo odesláním platby přes platební portál. Splněním těchto podmínek vzniká mezi oběma účastníky smlouva o poskytnutí služby (kurzu) ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Pořadatel účastníkovi potvrdí přijetí přihlášky a v případě výběru „platba na fakturu“ zašle platební pokyny pro úhradu rezervačního poplatku. Účastník se zavazuje zaplatit rezervační poplatek do 5 dnů od data přijetí platebních pokynů. Za úhradu rezervačního poplatku je považován okamžik připsání příslušné částky na sjednaný účet pořadatele. Pokud bude rezervační poplatek připsán na účet pořadatele později než do sjednané lhůty 5 dnů, je považována přihláška za závaznou jen tehdy, pokud to výslovně pořadatel účastníkovi písemně potvrdí (např. e-mailovou zprávou).

4. Pořadatel garantuje účastníkovi místo na kurzu po obdržení přihlášky a připsání platby ve výši rezervačního poplatku na jeho bankovní účet.

5. Rezervační poplatek lze zaplatit buď českých korunách nebo v eurech.

6. V případě, že dojde ke zrušení účasti na kurzu v daném termínu ze strany účastníka, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení rezervačního poplatku. 

7. V případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany pořadatele, zašle pořadatel rezervační poplatek v celé výši zpět účastníkovi na účet, ze kterého byla platba odeslána.

8. Rozdílovou částku mezi cenou kurzu a rezervačním poplatkem se účastník zavazuje zaplatit hotově v den a na místě konání kurzu před zahájením. Doplatek bude uhrazen ve stejné měně, jako byl zaplacen rezervační poplatek. Pokud nebude doplatek před zahájením kurzu uhrazen v souladu s tímto bodem, je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi účast na kurzu a vzniká mu nárok na stornopoplatek ve výši 100 % z rezervačního poplatku.

9. V případě, že dojde k ukončení účasti na kurzu ze strany účastníka v době, kdy kurz již probíhá, nevzniká účastníkovi nárok na kompenzaci finanční částky.

10. Účastník akceptuje nabídku pořadatele v plném rozsahu.

 

POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLUV UZAVŘENÝCH DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
(PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 363/2013 SB.)

 1. Právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb (kurzu) uzavřené se společností LaMajja PRO s.r.o., U Mlýna 165, Libochovice – Poplze IČO: 10960937 (dále jen „SMLOUVA“)
  • Máte právo odstoupit od SMLOUVY bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od SMLOUVY musíte o svém odstoupení od SMLOUVY informovat LaMajja PRO s.r.o., U Mlýna 165, Libochovice – Poplze IČO: 10960937 na e-mail: info@lamajja.com, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od SMLOUVY, postačuje odeslat odstoupení od SMLOUVY před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Pokud odstoupíte od SMLOUVY, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od SMLOUVY, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pokud jste nám udělili souhlas s tím, že služba může být poskytnuta již během 14-denní lhůty stanovené pro odstoupení od SMLOUVY, zaniká vaše právo na odstoupení od SMLOUVY.
  • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/-a.
 •  

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@lamajja.com

Děkujeme za Váš zájem o naše služby

S odpovědí prosím buďte trpěliví, může trvat i několik dní než Vám odepíšeme.

Pokud odpověď trvá déle jak týden, zkontrolujte prosím složku SPAM ve vaší e-mailové schránce.

Tým LaMajja

Úvod
Zpět na hlavní stránku
Kurzy
Chci se stát profesionálem
Služby
Chci permanentní make-up

Sleva 20%

Při zakoupení obou dvou kurzů dohromady je sleva 20% na oba dva kurzy. 

LIVE KURZ – 90 000,- (3500 EUR) zaplatíte pouze 75 000,-  (2900 EUR)

ONLINE KURZ 51 000,- zaplatíte pouze 42 500,- 

Dotace až 85%

Při absolvování živých obou dvou kurzů, kurz splňuje podmínky dotace POVEZ 2. Pokud jste OSVČ nebo zaměstnancem, lze získat dotaci až ve výši 85% z ceny kurzu.

V takovém případě Vás kurz vyjde pouze na 11 250,- Kč

Rádi Vám s dotazy ohledně POVEZ poradíme na čísle +420 792 772 950