1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LaMajja PRO s.r.o., U Mlýna 165, Libochovice – Poplze IČO: 10960937 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: U Mlýna 165, 411 17, Poplze-Libochovice email: info@lamajja.com telefon: +420 792 992 950

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; ident