/
/
/
2v1 (La Brows & Základy PMU a barev)

2v1 (La Brows & Základy PMU a barev)

Balíček za zvýhodněnou cenu

 

La Brows

V tomto kurzu se naučíte jedinečnou PMU techniku strojových chloupků LaBrows. Přestože je technika “hairstrokes” nejnáročnější technikou permanentního make-upu, je v současné době jednou z nejžádanějších. Buďte jedním z prvních umělců, kteří tuto techniku budou ovládat, a díky tomu budete mít plný kalendář klientů nebo studentů na několik dalších měsíců.

 

 

Základy PMU a barev

Kurz Základy PMU & barev je nezbytná příručka pro každého PMU umělce a to jak pokročilého artistu, tak i úplného začátečníka. V kurzu se naučíte naprosté nezbytnosti, které by každý člověk, který se pohybuje ve světě permanentního makeupu měl znát a používat v praxi. Pokud máte pocit, že Vám chybí informace v tématech jakou jsou hygiena, kontraindikace, kůže, kompletní teorie barev a pigmentů nebo marketing, tak je tento kurz právě pro Vás.

21 900  včetně DPH

Product Quantity

Popis

Obsah kurzu LaBrows

Představení

 • Představení

O LaBrows

 • O LaBrows
 • Pro koho
 • Co je cílem LaBrows TEST

Jehly a cartridge

 • Průvodce cartridgemi
 • Různé cartridge = různé typy chloupků
 • Jehly & Cartridge TEST

Aspekty kvalitní práce se strojem

 • 6 důležitých aspektů kvalitní práce se strojem
 • Kterých 6 aspektů je nejdůležitějších při práci se strojem TEST

Hustota pigmentu

 • Mixování pigmentu
 • Správná hustota pigmentu

Pozice ruky při práci se strojem na latexu

 • Správná pozice ruky při práci na latexu
 • Správné držení ruky a stroje TEST

Rozdíly v hairstrokes při různých úhlech držení stroje

 • Rozdíly v hairstrokes při různých úhlech držení stroj

Pohyb ruky a stroje

 • Správný pohyb při tvorbě chloupku
 • Rychlost ruky a stroje

Design vlasového chloupku

 • Design vlasové linie
 • Zakřivení vlasové linie
 • Spojení linií vlasového chloupku
 • Vytváření trsů – cvičení

LEVELY na cvičebním latexu

 • LEVEL 1 Latex – Forma obočí
 • LEVEL 2 Latex – Základní chloupky
 • LEVEL 3 Latex – Mezichloupky
 • LEVEL 4 Latex – Designování chloupků
 • LEVEL 5 Latex – “Baby” chloupky

Klíčové aspekty při práci na živé modelce

 • Představení modelky
 • Pozice umělce bez bolesti zad
 • Jak správně ořezat tužku na zaměřování
 • Dokonalé napínání kůže a pozice rukou
 • Ideální tlak ruky – cvičení
 • Klíčové aspekty při práci na živé modelce TEST

Forma obočí na modelce

 • Zaměření formy obočí
 • Předkreslení základních linií
 • Forma obočí na modelce TEST

Práce na živé modelce od A-Z

 • Práce na živé modelce A-Z
 • Práce na živém modelu TEST

Následná péče

 • Následná péče
 • Následná péče TEST

Zakončení kurzu

 • Zakončení kurzu

 


Obsah kurzu Základy PMU a barev

Úvod

 • Představení
 • Co se v kurzu dozvíte

Jak se vyznat v nepřeberném množství kurzů

 • Typy kurzů
 • Typy kurzů TEST

Hygiena

 • Základní znalosti hygieny
 • Hygiena v pracovním prostoru
 • Hygiena TEST

Anestezie

 • Anestezie

První dojem

 • První dojem
 • První dojem TEST

Funkce kůže

 • Funkce kůže
 • Kůže TEST

Kontraindikace

 • Kontraindikace
 • Kontraindikace TEST

Následná péče po zákroku

 • AfterCare
 • AfterCare TEST

Teorie barev

 • Teorie barev
 • Teorie barev TEST

Fitzpatrikova stupnice

 • Fitzpatrikova stupnice
 • Fitzpatrickova stupnice TEST

Pigmentologie

 • Pigmentologie
 • Pigmentologie TEST

Marketing

 • Marketing

Cenotvorba

 • Cenotvorba

Zakončení

 • PDF
 • EBOOK

Další produkty a kurzy

Všeobecné smluvní podmínky

1. Pořadatel účastníkovi poskytne veškeré vybavení potřebné pro absolvování teoretické i praktické části kurzu.

2. Za závazné přihlášení na kurz se považuje odeslání Závazné přihlášky na kurz (dále jen „Přihláška“) pořadateli kurzu přes webový formulář umístěný v sekci detailu kurzu na stránkách www.lamajja.com  a včasné a řádné zaplacení rezervačního poplatku na účet pořadatele uvedený v platebních pokynech nebo odesláním platby přes platební portál. Splněním těchto podmínek vzniká mezi oběma účastníky smlouva o poskytnutí služby (kurzu) ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Pořadatel účastníkovi potvrdí přijetí přihlášky a v případě výběru „platba na fakturu“ zašle platební pokyny pro úhradu rezervačního poplatku. Účastník se zavazuje zaplatit rezervační poplatek do 5 dnů od data přijetí platebních pokynů. Za úhradu rezervačního poplatku je považován okamžik připsání příslušné částky na sjednaný účet pořadatele. Pokud bude rezervační poplatek připsán na účet pořadatele později než do sjednané lhůty 5 dnů, je považována přihláška za závaznou jen tehdy, pokud to výslovně pořadatel účastníkovi písemně potvrdí (např. e-mailovou zprávou).

4. Pořadatel garantuje účastníkovi místo na kurzu po obdržení přihlášky a připsání platby ve výši rezervačního poplatku na jeho bankovní účet.

5. Rezervační poplatek lze zaplatit buď českých korunách nebo v eurech.

6. V případě, že dojde ke zrušení účasti na kurzu v daném termínu ze strany účastníka, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení rezervačního poplatku. 

7. V případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany pořadatele, zašle pořadatel rezervační poplatek v celé výši zpět účastníkovi na účet, ze kterého byla platba odeslána.

8. Rozdílovou částku mezi cenou kurzu a rezervačním poplatkem se účastník zavazuje zaplatit hotově v den a na místě konání kurzu před zahájením. Doplatek bude uhrazen ve stejné měně, jako byl zaplacen rezervační poplatek. Pokud nebude doplatek před zahájením kurzu uhrazen v souladu s tímto bodem, je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi účast na kurzu a vzniká mu nárok na stornopoplatek ve výši 100 % z rezervačního poplatku.

9. V případě, že dojde k ukončení účasti na kurzu ze strany účastníka v době, kdy kurz již probíhá, nevzniká účastníkovi nárok na kompenzaci finanční částky.

10. Účastník akceptuje nabídku pořadatele v plném rozsahu.

 

POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLUV UZAVŘENÝCH DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
(PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 363/2013 SB.)

 1. Právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb (kurzu) uzavřené se společností LaMajja PRO s.r.o., U Mlýna 165, Libochovice – Poplze IČO: 10960937 (dále jen „SMLOUVA“)
  • Máte právo odstoupit od SMLOUVY bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od SMLOUVY musíte o svém odstoupení od SMLOUVY informovat LaMajja PRO s.r.o., U Mlýna 165, Libochovice – Poplze IČO: 10960937 na e-mail: info@lamajja.com, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od SMLOUVY, postačuje odeslat odstoupení od SMLOUVY před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Pokud odstoupíte od SMLOUVY, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od SMLOUVY, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pokud jste nám udělili souhlas s tím, že služba může být poskytnuta již během 14-denní lhůty stanovené pro odstoupení od SMLOUVY, zaniká vaše právo na odstoupení od SMLOUVY.
  • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/-a.
 •  

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@lamajja.com

Děkujeme za Váš zájem o naše služby

S odpovědí prosím buďte trpěliví, může trvat i několik dní než Vám odepíšeme.

Pokud odpověď trvá déle jak týden, zkontrolujte prosím složku SPAM ve vaší e-mailové schránce.

Tým LaMajja

Úvod
Zpět na hlavní stránku
Kurzy
Chci se stát profesionálem
Služby
Chci permanentní make-up

Sleva 20%

Při zakoupení obou dvou kurzů dohromady je sleva 20% na oba dva kurzy. 

LIVE KURZ – 90 000,- (3500 EUR) zaplatíte pouze 75 000,-  (2900 EUR)

ONLINE KURZ 51 000,- zaplatíte pouze 42 500,- 

Dotace až 85%

Při absolvování živých obou dvou kurzů, kurz splňuje podmínky dotace POVEZ 2. Pokud jste OSVČ nebo zaměstnancem, lze získat dotaci až ve výši 85% z ceny kurzu.

V takovém případě Vás kurz vyjde pouze na 11 250,- Kč

Rádi Vám s dotazy ohledně POVEZ poradíme na čísle +420 792 772 950